Crucial DDR5 Laptop Memory - blue background

500GB

Crucial P3 SSD - 500GB

Crucial P3 SSD

1TB

Crucial P3 SSD - 1TB

Crucial P3 SSD

2TB

Crucial P3 SSD - 2TB

Crucial P3 SSD

4TB

Crucial P3 SSD - 4TB

Crucial P3 SSD

Crucial P5 Plus SSD standing up with shadow

Crucial P3 SSD

Tốc độ khởi động cơ bản sẽ không bị ảnh hưởng - không phải ở nơi làm việc, khi đang di chuyển hay trong trò chơi. SSD Crucial® P3 ang lại những yếu tố cơ bản nhwst. Với hiệu suất NVMe nhanh hơn gần 6 lần so với SATA2 và dung lượng lưu trữ lên đến 4TB3, P3 khiến công nghệ lưu trữ cũ hơn nằm trong lớp bụi. Khởi động, tải xuống và truyền tệp nhanh hơn, đồng thời lưu trữ tất cả tệp, ảnh, video, ứng dụng và trò chơi của bạn với không gian trống với chất lượng và độ tin cậy mà bạn mong đợi từ Crucial.

Tốc độ:
Tốc độ đọc/ghi tuần tự lên đến 3500/3000MB/s1

Dung lượng:
500GB, 1TB, 2TB, 4TB2

Thế hệ:
Công nghệ PCIe 3.0 NVMe™

Sự đổi mới:
Micron 3D NAND nâng cao và công nghệ bộ điều khiển sáng tạo

Bảo hành:
5 năm có giới hạn6

Yếu tố hình thức:
M.2 (2280)

Crucial DDR5 Laptop Memory - Laptop in background
Crucial DDR5 Laptop Memory - Laptop in background
Crucial DDR5 Laptop Memory - Laptop in background
Crucial DDR5 Laptop Memory optimized power
Fingers holding a Crucial P3 SSD
Micron integrated on Crucial DDR5 Laptop Memory
  1. Các số hiệu suất I/O điển hình được đo bằng CrystalDiskMark® với hàng đợi lệnh đầy và bộ đệm ghi được bật. Trạng thái mới xuất xưởng (FOB) được giả định. Đối với mục đích đo hiệu suất, SSD có thể được khôi phục về trạng thái FOB bằng lệnh xóa an toàn. Các biến thể của hệ thống sẽ ảnh hưởng đến kết quả đo được.
  2. 2. So sánh tốc độ SSD giữa tốc độ đọc/ghi SSD Crucial P3 NVMe lên đến 3500/3000MB/s và tốc độ đọc/ghi SSD Crucial MX500 SATA được công bố là 560/510MB/s; So sánh tốc độ SSD so với HDD giữa tốc độ đọc/ghi của SSD Crucial P3 NVMe lên đến 3500/3000MB/s và tốc độ đọc/ghi của ổ đĩa cứng tiêu dùng hàng đầu là 7200RPM (~ 156MB/s). 
  3. Một số dung lượng lưu trữ được sử dụng để định dạng và các mục đích khác và không có sẵn để lưu trữ dữ liệu. 1GB bằng 1 tỷ byte. Không phải tất cả các dung lượng đều có sẵn khi khởi chạy ban đầu.
  4. Tốc độ Crucial P3 lên đến 3500/3000MB/s nhanh hơn 1,3 lần và 1,6 lần (tương ứng) so với tốc độ Crucial P2 lên đến 2400/1900MB/s. 
  5.  Micron có quyền chuyển đổi giữa các dòng NAND trong các chu kỳ sản xuất trong tương lai.
  6. Bảo hành có hiệu lực trong 5 năm kể từ ngày mua ban đầu hoặc trước khi ghi tổng số byte tối đa được ghi (TBW) như được công bố trong biểu dữ liệu sản phẩm và được đo trong dữ liệu SMART của sản phẩm, tùy điều kiện nào đến trước.
  7. Tuyên bố bảo hành OEM chỉ áp dụng cho khách hàng ở Hoa Kỳ. Một số nhà sản xuất bảo lưu quyền hủy bỏ bảo hành, tùy theo quyết định của họ.