Người chiến thắng Giải thưởng chính

Hãy quay lại ngày 09/01/23 để xem bạn có phải là người may mắn trúng thưởng hay không nhé!

Major Prize Winners

Prize 3

No Winner

Prize 2

Thị Hạnh, N

Hà Nội

Prize 1

Chuong, L N K

Hồ Chí Minh