Crucial DDR5 Laptop Memory - blue background

500GB

Crucial P3 Plus SSD - 500GB

Crucial P3 Plus SSD

1TB

Crucial P3 Plus SSD - 1TB

Crucial P3 Plus SSD

2TB

Crucial P3 Plus SSD - 2TB

Crucial P3 Plus SSD

4TB

Crucial P3 Plus SSD - 4TB

Crucial P3 Plus SSD

Crucial P5 Plus SSD standing up with shadow

Crucial P3 Plus Gen4 NVMe SSD

Hiệu suất Gen4 giá trị cao đã có mặt ở đây. SSD Crucial® P3 Plus Gen4 NVMe ™ mang lại tốc độ ấn tượng với khả năng đọc / ghi tuần tự lên đến 5000/4200MB/s1 đồng thời cung cấp khả năng bảo vệ dữ liệu để bảo mật tối ưu. Được thiết kế bởi Micron® với công nghệ Gen4 NVMe mới nhất, Crucial P3 Plus có dung lượng2 lớn và cung cấp khả năng tương thích ngược linh hoạt cho hầu hết các hệ thống Gen3.

Tốc độ:
Tốc độ đọc/ghi tuần tự lên đến 5000/4200MB/s1

Dung lượng:
500GB, 1TB, 2TB, 4TB2

Thế hệ:
Công nghệ PCIe 4.0 NVMe™

Sự đổi mới:
Micron 3D NAND nâng cao và công nghệ bộ điều khiển sáng tạo

Bảo hành:
5 năm giới hạn4

Yếu tố hình thức:
M.2 (2280)

Crucial DDR5 Laptop Memory - Laptop in background
Crucial DDR5 Laptop Memory - Laptop in background
Crucial DDR5 Laptop Memory - Laptop in background
Crucial DDR5 Laptop Memory optimized power
Holding a Crucial P3 Plus
Micron integrated on Crucial DDR5 Laptop Memory
  1. Các số hiệu suất I/O điển hình được đo bằng CrystalDiskMark® với hàng đợi lệnh đầy và bộ đệm ghi được bật. Trạng thái mới xuất xưởng (FOB) được giả định. Đối với mục đích đo hiệu suất, SSD có thể được khôi phục về trạng thái FOB bằng lệnh xóa an toàn. Các biến thể của hệ thống sẽ ảnh hưởng đến kết quả đo được.
  2. Một số dung lượng lưu trữ được sử dụng để định dạng và các mục đích khác và không có sẵn để lưu trữ dữ liệu. 1GB bằng 1 tỷ byte.
  3. So sánh tốc độ là giữa tốc độ cao nhất được công bố của Crucial P3 Plus là 5000MB/s và tốc độ Gen3 được công bố nhanh nhất dành cho SSD NVMe, ở mức 3500MB/s.
  4. Bảo hành có hiệu lực trong 5 năm kể từ ngày mua ban đầu hoặc trước khi ghi tổng số byte tối đa được ghi (TBW) như được công bố trong biểu dữ liệu sản phẩm và được đo trong dữ liệu SMART của sản phẩm, tùy điều kiện nào đến trước.
  5. So sánh tốc độ SSD giữa Crucial P3 Plus NVMe SSD tốc độ đọc 5000MB/s và Crucial MX500 SATA SSD tốc độ đọc 560MB/s.